O odredu

Kolektiv 2

VAREŠKI IZVIĐAČI
by Senad Parić

Izviđači kao organizacija prvi put se na prostoru Vareša pominju početkom 50-tih godina prošlog stoljeća, kao sekcija pri PD „Perun“ Vareš, pod čijim su okriljem djelovali sve do 1956. Godine, kada se, zbog sve većeg interesovanja omladine, sekcija odvojila od planinarskog društva i počela djelovati kao Odred izviđača „Branko Jelić“ Vareš.

Ime je odred dobio po majoru Narodno oslobodilačke vojske, čiji se spomenik nalazi na Tisovcima.
Kroz odred su u narednom periodu prošle generacije i generacije vareške djece i omladine, te je izviđačka organizacija kroz svoje redovne i razne druge aktivnosti postala prepoznatljiva u gradu i šire.
Odred je učestvovao na raznim akcijama u organizaciji SIBIH-a i SIJ-a, poput smotri, kadrovskih škola, logorovanja, takmičenja i sl.

Obzirom da ne postoji dokumentacija, a malo je živih sudionika dešavanja, ne može se nešto posebno isticati ni što se tiče akcija, niti imena pojedinaca.
Od akcija van Vareša iz tog početnog perioda djelovanja odreda mogu se spomenuti smotra na Boračkom jezeru 1957. godine, i škola za načelnike u Podgrabu, a od imena se u tom periodu pominju Salih Redžepagić i Smail Aščerija kao načelnik i starješina, te Krešo Romić, Tvrtko Gavran, Edhem Aščerija, Akif Hafizović, Slavica Marković, Franjo Zlović i drugi.

Ovo su podaci i saznanja iz razgovora sa nekim od sudionika tih događaja.
Odred je manje-više uspješno radio do 1961. godine, kada je na smotri na Boračkom jezeru, avgusta te godine, nesretnim slučajem stradao načelnik čete iz Vareš Majdana -Vladimir Trifković Ćica, što je za posljedicu imalo lagano osipanje članstva i stagniranje u radu. Odred je i dalje djelovao, ali u mnogo manjem obimu (uglavnom na akcijama lokalnog nivoa), i u tom periodu, sve do 70-ih godina, malo se spominje. Osim toga, pojavile su se i druge organizacije mladih tipa ferijalaca i slično, koje su mladima također pružale velike mogućnosti.
Početkom 70-ih godina, grupa omladinaca na čelu sa pok. Mariom Franjković, inicirala je ponovno aktiviranje odreda. Obzirom da je odred zbog naprijed rečenog loše radio, cjelokupan postupak pokretanja rada morao se provesti ispočetka, od ponovne registracije, osnivačke skupštine pa nadalje. Osim Maria, glavne poslove oko tih aktivnosti obavljali su Augustin Musić i Senad Parić.

Uz mnogo napora, obzirom na situaciju, uspjeli smo sve poslove obaviti,animirati gađanstvo, lokalnu zajednicu, pojedince,te buduće članstvo po školama i održati osnivačku skupštinu odreda 1973. godine u proljeće. Skupština je održana u Omladinskom domu u Varešu, uz veliki odziv građana, kao i gostiju iz Saveza i susjednih gradova. Za spomenuti je da je u tom periodu starješina bio Josip Ausić, načelnik odreda pok. Eugen Grgić-Grga, dok su ostali rukovodni kadar činili Mario Franjković, Augustin Musić, Enes Avdagić, Vesna Lalić, Senad Parić, Gordana Todorović, Gordana Delić, Jozo Juroš-Tinac i drugi. Vodovi formirani u tom periodu nosili su imena: Soko, Vihor, Kondor, Pahuljica, Marin Rajić itd. Početak je bio težak i bremenit obzirom da niko od omladinaca nije bio školovan za te aktivnosti, ali zahvaljujući upornosti, volji, želji za učenjem, išlo se naprijed. Istina, nešto sporije obzirom da su glavni nosioci, jedan po jedan sazrijevali za vojsku, tako da je do pravog zamaha u radu došlo početkom 1975-te godine, kada se ekipa opet okupila u punom sastavu. Zahvaljujući povoljnoj klimi za rad omladinskih organizacija, krenulo se mnogo angažovanije i uspješnije ka formiranju veoma jakog odreda. U rad su uključeni novi ljudi: Bernard Petković- Petko, Muzafer Begić, Tvrtko Klarić, Irenko Delić, Anto Zlović, Zdravko Erlbek, Nedjeljko Marić – Cana, i mnogi drugi. Formirani su novi vodovi, jata, rojevi,a samim time i nove čete,kao i klub starijih izviđača „Rešad Saletović“. Kao vodnici,načelnici i ostali kadar, djelovali su Želimir Lalić, Snježana Miočević, Žana Jozeljić, Zvjezdana Zlović, Amra Kasupović, Stanka Knežević i mnogi, mnogi drugi. Članstvo se samo filtriralo-jedni su odlazili a drugi dolazili,ali je kvalitet ostajao.

Uz dobru unutrašnju organizaciju, od Savjeta odreda, Starješine, Starješina četa, te dobrih operativaca – načelnika odreda, ekonoma, sekretara, do vodnika, odred je dobio finansijsku i svaku drugu podršku lokalnih vlasti, kao i prostorije u gradu – u Radničkom univerzitetu, koje su bile žila kucavica svih aktivnosti. Došloje do nagle ekspanzije članstva, tako da je u jednom momentu, pri otkrivanju spomenika ispred osnovne škole, 150 izviđača položilo zakletvu. Odred je u potpunosti bio uniformisan, a sve jedinice su imale svoja znamenja –od zastava,marama, pa nadalje. Omasovljenje odreda nije uzrokovalo manje kvalitetan rad u vodovima i četama, naprotiv-još ga je više poboljšalo, tako da je u Varešu bilo 7 četa, rojevi i jata, te 1 četa u Vareš Majdanu,koja je bila izuzetno aktivna i kvalitetna.

Odred je u tom periodu učestvovao i na brojnim akcijama van Vareša – od marša „Drug drugu“ (G. Vakuf-Jablanica), tabora „Bratstvo-Jedinstvo“ (Sutjeska 1973), marša „Tragom visočko-fojničkog odreda“ (1973), te pojedinih takmičenja raznih nivoa gdje smo ranije bili samo posmatrači ili loše plasirani, sada se došlo do pravih i zvučnih ostvarenja i pobjeda odredskih ekipa, među kojim takmičenjima su „Aprilski susreti ’76“ u Mostaru i „Split u slobodi ’76“ u Splitu. To su bile prve ali najdraže pobjede za starije generacije, a odatle su se dalje nizali dobri rezultati na akcijama raznih oblika i nivoa na prostorima bivše Jugoslavije, na kojima su nove generacije pronosile dobar glas o Varešu i vareškim izviđačima.

Kolektiv 3

Stekli su se i uslovi za organizovanje akcija tipa zimovanja na prostorima opštine, kao i prvog odredskog logorovanja na Ponikvi 1977. godine, a ove su akcije postale gotovo redovne u narednim periodima.
Obrazovanju kadrova pridavana je velika pažnja. Redovno su radile škole svih oblika u odredu, a počelo seškolovati i na višem nivou, tako da smo imali i školovane načelnike odreda i četa sa čkola SIBiH-a na Boračkom jezeru.

Istorijat
Kad su se stekli uslovi,odred je organizovao i vlastito takmičenje pod nazivom „Brankovi susreti“, koje je redovno okupljalo po 30-40 ekipa iz cijele države. To takmičenje postalo je redovna godišnja akcija. Odred je također u dva navrat, i vrlo uspješno, bio organizator regionalnih IPV (kvalifikacije za republičko takmičenje), a 1988. godine bio je organizator republičkog takmičenja.
U pomenutom periodu nijedna manifestacija u opštini nije prošla bez učešća odreda-od prvomajskih vatri i prigodnih programa, akcija čišćenja grada, vježbi Crvenog krsta, pomoći kod susreta rezervnih vojnih starješina, marševa „Tragom boravka Vrhovnog štaba“ (Vareš-Vijaka), akcija pod nazivom „Ilegalac“, do mnogih drugih akcija na kojima se članstvo maksimalno zalagalo.

Istorijat 2

Ostvarena je veoma dobra i korektna saradnja sa ostalim društvima i organizacijama u opštini, a posebno sa PD „Perun“ čiji smo bili kolektivni članovi i uvijek dobrodošli u dom „Javorje“, te učestvovali učestvovali na sletu planinara povod 50 godina njihovog postojanja i na orijentacionom takmičenju 1976. godine. Dobra saradnja se odvijala i sa radio klubom, ferijalcima i organima lokalne vlasti.

Zahvaljujući ovakvom radu, odred i pojedinci iz odreda bili su nosioci niza odlikovanja, pohvala i diploma, a izmešu ostalog odred je dobio i 4.aprilsku nagradu na nivou općine. Pojedini članovi su bili nosioci zvanja „Izviđač partizan“, neke čete su nosile naziv partizanskih četa, a i odred je bio nosilac zvanja „Izviđački odred Branko Jelić Vareš“.

O radu odreda za ovaj period do 1992.godine, moglo bi se pisati još mnogo toga, ali se dosta toga i zaboravilo, obzirom da je sva arhiva, te gotovo svi pehari i diplome, sve odredske , četne i vodne zastave i ostala materijalna sredstva, stradali u ratu.

Poenta je u tome da je odred do 1992. godine neprekidno i veoma uspješno radio, te bio prepoznatljiva organizacija kojom se grad ponosio, kroz koju je prošla vareška mladost, i koja je iznjedrila i vaspitala mnoštvo kvalitetnih ljudi, što je evidentnoi dan danas, obzirom da je većina članova ostvarila lijepe i uspješne karijere, od dobrih majstora do visoko obrazovanih intelektualaca, a prije svega dobrih ljudi.
Poslije rata,1997. Godine, grupa izviđača koji su ostali u Varešu poslije rata, nas 10 ak, pokušali smo ponovo pokrenuti odred, i on je funkcionisao 3-4 godine pod imenom Odred izviđača „Vareš“, ali je rad ponovo zamro, obzirom da nije bilo šire podrške. Ipak, odred je radio najviše zahvaljujući maksimalnom angažmanu pojedinaca, među kojima valja pomenuti tadašnjeg starješinu, Parić Seada i načelnika Hodžić Amela.

PS. Ovaj prethodni tekst-istorijat odreda,pisao sam po vlastitom sjećanju i ponešto na osnovu razgovora sa bivšim članovima odreda. Nisam spominjao mnogo imena, pokušao sam spomenuti neka u prvoj fazi rada, neka sam možda zaboravio,a nabrajati bi se moglo čitav dan, pa ako sam nešto propustio, nisam imao lošu namjeru. Želja bi mi bila da svako od starijih izviđača, svih članova koji su makar i kratko bili u odredu, stave na papir svoja iskustva i sjećanja vezana za odred, od perioda, statusa, učešća na akcijama do lićnih impresija i da to dostave odredu, da bismo napravili jednu spomen knjigu.

Što se mene tiče, ja sam aktivno u radu odreda proveo 15ak godina-do 1987 godine, i u tom periodu prošao sam svu strukturu odreda, od vodnika do starješine, položio sam sve zvijezde, nosilac sam zvanja „Izviđač partizan“, te ordena i plakete SIJ-a – Srebrni javorov list sa srebrnim kracima. Moja braća, roditelji a kasnije i članovi moje porodice su postali izviđači,i dali određen doprinos radu odreda. Tih 15ak godina prošlo je dok dlan o dlan i kad sve saberem, ni jednog momenta se nisam pokajao što sam dio života posvetio organizaciji koja mi je omogićila da sazrim kao osoba i usmjerila moj budući život. Bilo mi je zadovoljstvo prenositi svoje znanje i iskustvo na mlađe, posmatrati sazrijevanje niza generacija i uživati u rezultatima koji su evidentni. I danas,kao već ostario čovjek, volim vezati maramu, podsjetiti se na mladost, uživati u elanu koji moji nekadašnji učenici unose u novi početak odreda koji sada djeluje pod imenom OI „Zvijezda“ Vareš, u čemu nastojim, u okviru svojih mogućnosti, dati svoj doprinos novoj budućnosti. Bilo bi mi drago da se što više starijih članova uključe u rad odreda,kao članovi Kluba i pokušaju na bilo koji način pomoći u radu. Ako ništa, neka nas je što više!

Senad Parić

 

ISTORIJAT OI “ZVIJEZDA” VAREŠ I

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

 

Odred izviđača Zvijezda Vareš započeo je sa aktivnim radom dana 06.10.2013.godine, kada je održan prvi sastanak sa grupom mladih uzrasta od 14 do 20 godina, s ciljem da ih se osposobi za buduće vodnike. Dana 23.10.2013., odred je zvanično registriran kod nadležnog ministarstva.

 

Ideja o obnavljanju izviđaštva u Varešu, nastala je kao rezultat želje nekolicine brđana, bivših članova OI Branko Jelić Vareš, da se djeci i omladini Vareša ponude programski sadržaji izvan okvira školskih učionica i roditeljskog doma. Program OI Zvijezda Vareš, usmjeren je u pravcu razvijanja svijesti o zajedništvu, jednakosti i ljubavi prema prirodi, uz primjenu posebnih metoda koje svakog pojedinca čine glavnim nosiocem procesa sopstvenog razvoja, osobom koja se oslanja na sopstvene snage, koja je odgovorna, posvećena i  spremna da pruži podršku drugima.

 

Time se ujedno djeci i omladini Vareša pruža mogućnost da svoje slobodno vrijeme ispune korisnim društvenim i edukativnim aktivnostima, kao protuteža postojećem trendu korištenja slobodnog vremena bez cilja i svrhe, u kafićima ili na ulici, a nerijetko i uz konzumiranje alkohola ili opojnih droga.

 

U dosadašnjem radu, odred je proveo niz aktivnosti na području Vareša i šire, uključujući zimovanja, bivake, izlete, takmičenja, manifestacije, proslave i dr. od kojih izdvajamo:

 

 • Učešće u izviđačkim takmičenjima širom BiH (Zenica, Mostar, Prijedor, Doboj Istok, Tešanj, Banovići) na kojima su naše patrole ostvarili značajne rezultate i našu prostoriju ukrasili peharima (iz Zenice, Doboj Istoka i Banovića),
 • Jednodnevni izlet na Ponikvu i dvodnevni u PD Mekuše u novembru 2013., za oko 50 učesnika,
 • Manifestacija svečanog polaganja zavjeta i obećanja u kino sali Vareš dana 21.12.2013. za 28 poletaraca/pčelica, i 41 izviđača/planinki,
 • Zimovanje u periodu od 06.01. do 11.01.2014., u LD Igrište, u 2 smjene za 80 učesnika,
 • Akcija „Čišćenje i uređenje izletišta Ponikve“ u dane 10. i 11. 05. 2014., u kojoj je učestvovalo  oko 300 učesnika,
 • Akcije radnog i humanitarnog karaktera zbog vanredne situacije izazvane odronima i poplavama i to 16.05.i 18.05.2014. u Varešu a 14.i 15.06.2014. u Nemili, kojom prilikom su stanovništvu uručeni i paketi humanitarne pomoći koje su prikupili članovi odreda,
 • Prva svečana smotra OI Zvijezda Vareš, dana 25.05.2014.godine u kojoj je učestvovalo oko 100 članova,
 • Ljetovanje na Boračkom jezeru u periodu od 08.07.2014. godine, do 22.07.2014. godine, 50 članova odreda u 2 smjene, za 50 članova odreda,
 • Učešće u međunarodnoj izviđačkoj smotri u Baru, Crna Gora (5.smotra SICG), u periodu od 11.07. do 20.07.2014. godine,
 • Bivak na prostoru ispred PD Mekuše u dane i 04.08.2014. godine, za oko 60 članova odreda,
 • Manifestacija proslave Dana općine Vareš, održana 16.08.2014. godine, na kojoj je učestvovalo 97 članova odreda,
 • Izviđački pohod sa izviđačima iz Italije zv. AGESCI (iz gradova Rim, Torino i Vareza), u dane 17 i18.08.2014. godine,
 • Organizacija regionalnog takmičenja „Dani prijateljstva dana 11.2014.godine, na kojem je učestvovalo 27 ekipa iz BiH, R Hrbatske i R Srbije u kategoriji izviđača i planinki i 10 ekipa u kategoriji poletaraca i pčelica, ukupno oko 200 učesnika,
 • Organizacija izviđačke kadrovske škole I stepena u periodu od 12.01.2015.godine do 17.01.2015.godine, koju su pohađali polaznici iz OI Zvijezda Vareš, OI Mladost Ilijaš, OI Klek Zavidovići i OI Slavonski Hrast Osjek, R Hrvatska.

 

Nadamo se da ćemo u nastavku 2015.godine ostvariti sve planirane aktivnosti, mahom u prirodi, koje s radošću očekuju naši članovi.

 

Organizaciona struktura

 

Članovi OI Zvijezda Vareš uzrasta od 7 do 18 godina su raspoređeni u 12 vodova kojima rukovode vodnici:Lamija Pijađer, Suzana Terzić, Sanda Parić, Eldar Tirić, Adis Plecić, Kristina Erlbek, Vanja Marijančević,Emina Sarajlić, Azra Beganović. Vodnici pojedinih vodova su istovremeno i načelnici četa.

 

Vodovi formiraju čete, čijim radom rukovode načelnici četa:

 

 1. Četa PERUN (vodovi:  Kćerke planine i Javor),načelnica: Sonja Ružić
 2. Četa POLET (vodovi: Bambi, Štrumpfovi, Vukovi i Gromovi), načelnica: Andrea Djaković,
 3. Četa SOKO (vodovi: Fenix, Iskra i Plamen), načelnik Amar Hrvat,
 4. Četa KARASOVINA-Vareš Majdan (Vodovi: Ljiljani, Cvrčak i Laste), načelnica: Iva Pogarčić.

 

 • vukovi
 • strumpfovi
 • soko
 • polet
 • Plamen
 • perun
 • orlovi
 • lasta
 • kcerke-planine
 • javor
 • iskra
 • gromovi
 • feniks
 • djetelina
 • cvrcak
 • ljiljani

Članovi koji su u dobi 18 +, okupljaju se u 2 Kluba brđana:

 

 1. Klub brđana seniora „Željezna dolina“(18 do 30 godina), predsjednik Kluba: Kemal Muftić
 2. Klub brđana veterana „Branko Jelić“ (preko 30 godina), predsjednik Kluba:Senad Parić.

 

 

Starješina odreda je Audin Velić, koji je ujedno i predsjednik udruženja, a radom odreda rukovodi Štab odreda u čiji sastav ulaze naprijed pobrojani načelnici četa i predsjednici Klubova brđana, kao i:

 

 • Maja Berberović, načelnica odreda,
 • Božidarka Dodik, načelnica za obrazovanje i v.d sekretara,
 • Misnel Rožajac, načelnik za program,
 • Slaviša Zlović , ekonom,
 • Dario Dodik , blagajnik.

 

Z-D-R-A-V-O!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *