O izviđaštvu

robert-baden-powell-2Šta je Skautski pokret?

“Skautski (Izviđački) pokret je dobrovoljni, nepolitični vaspitni i obrazovni pokret za djecu i mlade otvoren za sve bez obzira na pol, poreklo, rasu ili veru, u skladu sa svrhom, načelima i metodom koju je osmislio osnivač.”
Svjetski Skautski pokret osnovao je 1907. godine Lord Robert Baden Pauel u Velikoj Britaniji.
Svrha Skautskog pokreta…

“… doprinositi razvoju dece i mladih u postizanju njihovih punih tjelesnih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala kao pojedinaca, kao odgovornih građana i kao članova njihove lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.”
Misija Skautskog pokreta

“… doprinositi vaspitanju i obrazovanju mladih, kroz sistem vrednosti utemeljen na Izviđačkom zavjetu i zakonima, pomagati izgradnji boljeg sveta u kojem su ljudi ispunjeni kao osobe i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.
To se postiže:
• uključivanjem djece i mladih u neformalni vaspitno-obrazovni proces tokom njihova razvoja
• upotrebom posebnog metoda koji svakog pojedinca čini glavnim nosiocem vlastitog razvoja u samostalnu, odgovornu i predanu osobu spremnu drugima da pruži pomoć i podršku
• pomaganjem mladima da razviju sistem vrijednosti zasnovan na duhovnim, društvenim i ličnim načelima kao što je iskazano u Zavjetu i zakonima.”

Svjetska organizacija Skautskog pokreta (World Organization of Scout Movement)

WOSM je planetarna organizacija koja djeluje globalno i okuplja preko 40 miliona djece i mladih članova u 216 zemalja i teritorija. WOSM je osnovana na Konferenciji koja je održana od 25-29. jula 1922. godine u Parizu.
Savez izviđača u Bosni i Hercegovini (SiuBiH) je punopravni član WOSM-a. SiuBiH čine Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Savez izviđača Republike Srpske i Izviđači Brčko Distrikta. Svi odredi izviđača u Bosni i Hercegovini koji su članovi svojih matičnih (entitetskih) saveza, istovremeno su i članovi SiuBiH, te su preko tog saveza i članovi WOSM.
WOSM je član Konferencije nevladinih organizacija (CONGO) pri Ujedinjenim nacijama. WOSM je i važan partner mnogim organizacijama: UNICEF, UNESCO, UNEP, WHO…

Sedište WOSM je u Ženevi, a rad se koordinira kroz 6 regionalnih kancelarija:
 Brisel – Ženeva – Europski skautski region
 Sudad del Saber, Panama, Interamerički skautski region
 Kairo, Egipat – Arapski skautski region
 Nairobi, Kenija – Afrički skautski region
 Makti, Filipini – Azijsko-pacifički skautski region
 Kijev, Ukrajina – Evroazijski skautski region
Uloga regionalnih organizacija je osiguranje uslova za unapređenje djelovanja nacionalnih izviđačkih organizacija (NSO). Preko Evropskog skautskog regiona Savez izviđača u Bosni i Hercegovini, ostvaruje učešće u radu WOSM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *